Cinque haiku sul colore nero (kuro)

黒土や草履のうらも梅の花
kurotsuchi ya zōri no ura mo ume no hana

la terra nera –
anche dietro i sandali
i fiori di pruno

Kobayashi Issa (1763-1828)

Da: Shinano Kyōikukai (a cura di), Issa zenshū, Vol. 3, Shinano Mainichi Shinbunsha, 1976, p. 105

黒仏いづこか春の光あり
kurobotoke izuko-ka haru no hikari ari

un Buddha nero –
da qualche parte
la luce di primavera

Yamaguchi Seison (1892-1988)

Da: fudemaka57.exblog.jp/25332819/

黒く又赤し桑の実なつかしき
kuroku mata akashi kuwa no mi natsukashiki

ah, quanto le vorrei!
Le more del gelso
nere… rosse…

Takano Sujū (1893-1976)

Da: F. Tomiyasu, K. Yamamoto, S. Mizuhara (a cura di), Zōho gendai haiku taikei, Vol. 8, Kadokawa Shoten, 1981, p. 379

寒い教室盗児自画像黒一色
samui kyōshitsu tōji jigazō kuro isshoku

aule fredde –
autoritratti di giovani ladri
di un unico colore nero

Saitō Sanki (1900-1962)

Da: I. Starace (a cura di), Il grande libro degli haiku, Castelvecchi, 2018, p. 778

梨の花夜が降る黒い旗のやうに
nashi no hana yo ga furu kuroi hata no yō ni

fiori di pero –
la notte discende
come una bandiera nera

Akito Arima (1930-presente)

Da: A. Arima, Arima Akito, Kashinsha, 2002, p. 154

Traduzioni dal giapponese di Luca Cenisi

Foto: Nguyen Thanh (Pixabay)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *