Cinque haiku di Mizuhara Shūōshi

中元のいつもの画なる団扇かな
chūgen no itsumo no e naru uchiwa kana

dono di metà anno –
sul ventaglio
sempre lo stesso disegno

Da: Gendai bungaku taikei, Vol. 69, 1963, p. 255

啄木鳥や落葉をいそぐ牧の木々
kitsutsuki ya ochiba o isogu maki no kigi

un picchio –
le foglie seguitano a cadere
dagli alberi dei prati

Da: Saishin haiku saijiki: Aki, Bungeishunjū, 1972, p. 57 Leggi tutto “Cinque haiku di Mizuhara Shūōshi”

Cinque haiku di Takashi Matsumoto

枯菊と言ひ捨てんには情あり
karegiku to gen īsuten ni wa nasakeari

crisantemo appassito:
che emozione
anche solo nel dirlo!

Da: Gappon haiku saijiki, Kadokawa Shoten, 1974, p. 909

赤く見え青くも見ゆる枯木かな
akaku mie aoku mo miyuru kareki kana

a volte rosso,
a volte verde…
un albero appassito

Da: Gendai tanka haiku-shū, Kawadeshobō Shinsha, 1958, p. 320 Leggi tutto “Cinque haiku di Takashi Matsumoto”