Cinque haiku di Capodanno

元日や晴れて雀のものがたり
ganjitsu ya harete suzume no monogatari

Capodanno –
nel cielo limpido
i racconti dei passeri

Hattori Ransetsu (1654-1707)

Da: R. Īda et al. (a cura di), Nihon meiku shūsei, Gakutōsha, 1991, p. 144

初空のもやうに立や茶の煙
hatsuzora no moyō ni tatsu ya cha no keburi

vapore di tè –
sale fino al primo
cielo dell’anno

Kobayashi Issa (1763-1828)

Da: Shinano Kyōikukai (a cura di), Issa zenshū, Vol. 1, Shinano Mainichi Shinbunsha, 1976, p. 33 Leggi tutto “Cinque haiku di Capodanno”

Cinque haiku sui cani

寝た犬にふはとかぶさる一葉哉
neta inu ni fuwa to kabusaru hito-ha kana

un cane che dorme –
leggera, a coprirlo,
una foglia

Kobayashi Issa (1763-1828)

Da: Shinano Kyōikukai (a cura di), Issa zenshū, Vol. 1, Shinano Mainichi Shinbunsha, 1976, p. 588.

秋雨やよごれて歩く盲犬
akisame ya yogorete aruku mekura inu

pioggia d’autunno –
un cane cieco s’infanga
camminando

Murakami Kijō (1865-1938)

Da: I. Starace (a cura di), Il grande libro degli haiku, Castelvecchi, 2018, p. 445 Leggi tutto “Cinque haiku sui cani”

Cinque haiku sul colore nero (kuro)

黒土や草履のうらも梅の花
kurotsuchi ya zōri no ura mo ume no hana

la terra nera –
anche dietro i sandali
i fiori di pruno

Kobayashi Issa (1763-1828)

Da: Shinano Kyōikukai (a cura di), Issa zenshū, Vol. 3, Shinano Mainichi Shinbunsha, 1976, p. 105

黒仏いづこか春の光あり
kurobotoke izuko-ka haru no hikari ari

un Buddha nero –
da qualche parte
la luce di primavera

Yamaguchi Seison (1892-1988)

Da: fudemaka57.exblog.jp/25332819/ Leggi tutto “Cinque haiku sul colore nero (kuro)”

Cinque haiku sull’erba

春雨や蓬をのばす草の道
harusame ya yomogi o nobasu kusa no michi

pioggia di primavera –
cresce l’artemisia
sulla strada d’erba

Matsuo Bashō (1644-1694)

Da: I. Ōtsuka (a cura di), Bashō haiku zenshū, Naigai Shuppan Kyōkai, 1903, p. 13

草原を覗れてなく雉子哉
kusabara o nozokarete naku kigisu kana

sbucando
dal campo d’erba,
il verso di un fagiano

Kobayashi Issa (1763-1828)

Da: Shinano Kyōikukai (a cura di), Issa zenshū, Vol. 1, Shinano Mainichi Shinbunsha, 1976, p. 150 Leggi tutto “Cinque haiku sull’erba”

Cinque haiku di Hirahata Seitō

スケートや青くかなしき空の魚
sukēto ya aoku kanashiki sora no uo

pattinaggio –
un pesce nel cielo
azzurro e triste

Da: Shōwa haiku no kaika, Rippūshobō, 1980, p. 238

安死術夜戦の谷の蟹にある
anshijutsu yasen no tani no kani ni aru

eutanasia:
un granchio nella valle
della battaglia

Da: Zōho gendai haiku taikei, Vol. 10, Kadokawa Shoten, 1981, p. 164 Leggi tutto “Cinque haiku di Hirahata Seitō”

Cinque haiku di Suzuki Murio

さわがしき地にたれさがり藤の花
sawagashiki chi ni taresagari fuji no hana

pendono
verso la terra in tumulto –
fiori di glicine

Da: Haiku, Vol. 53, Kadokawa Shoten, 2004, p. 142

外野手の孤独にかかり夏の月
gaiyashu no kodoku ni kakari natsu no tsuki

fa sua
la solitudine dell’esterno*:
luna d’estate

* Gaiyashu 外野手 è un termine sportivo che indica colui che ricopre il ruolo di c.d. “esterno”, ossia colui che, in fase difensiva, resta nella porzione di campo più lontana rispetto al battitore.

Da: Haiku, Vol. 57, Kadokawa Shoten, 2008, p. 119 Leggi tutto “Cinque haiku di Suzuki Murio”