Cinque haiku di Nanako Washitani

ひとしぐれ過ぎたる海鼠噛みにけり
hito shigure sugitaru namako kaminikeri

masticando
i cetrioli di mare
passa la pioggia d’inverno

Da: R.D. Gill (a cura di), Rise, Ye Sea Slugs!, Paraverse Press, 2003, p. 291

蟇の夜や身のどこかより釦落つ
hiki no yo ya mi no dokoka yori botan otsu

notte di rospi –
da qualche parte del corpo
salta un bottone

Da: Gappon haiku saijiki, Kadokawa Shoten, 1974, p. 377 Leggi tutto “Cinque haiku di Nanako Washitani”

Classic Haiku: A Selection

A selection of ten haiku from My Haiku Pond Facebook page (www.facebook.com/MyHaikuPond), translated by Luca Cenisi.

名月や雪踏み分けて石の音
meigetsu ya yuki fumiwakete ishi no oto

harvest moon–
pushing through the snow,
a stone noise

luna d’autunno –
attraversando la neve,
un rumore di pietra

Fukuda Chiyo-ni (1703-1775)

暖簾の奥ものふかし北の梅
nōren no oku monofukashi kita no ume

the emptiness
beyond the curtain–
northern plum flowers

il vuoto
oltre la tendina –
pruni del Nord

Shiba Sonome (1664-1726) Leggi tutto “Classic Haiku: A Selection”