Cinque haiku sul colore verde (midori)

浜道や砂から松の若みどり
hamamichi ya suna kara matsu no waka midori

strada per la spiaggia –
dalla sabbia il verde
degli aghi di pino

Chōmu (1732–1795)

みどりゆらゆらゆらめきて動く暁
midori yurayurayuramekite ugoku akatsuki

il verde muovendosi
pare ondeggiare –
il crepuscolo

Ogiwara Seisensui (1884-1976)

Da: Gendai bungaku taikei, Vol. 69, 1963, p. 87 Leggi tutto “Cinque haiku sul colore verde (midori)”

Cinque haiku di Nakamura Kusatao

指にひびく末だ揺水の井戸清水
yubi ni hibiku mada yuremizu no ido shimizu

riverbera ancora sulle dita
l’acqua chiara e crespa
del pozzo

Da: fudemaka57.exblog.jp

日の丸は裏表なし冬朝日
hinomaru wa uraomote nashi fuyuasahi

la bandiera del Giappone
senza fronte né retro:
sole di un mattino d’inverno

Da: Nakamura Kusatao zenshū, Vol. 5, Misuzushobō, 1984, p. 460 Leggi tutto “Cinque haiku di Nakamura Kusatao”