Cinque haiku di Shugyō Takaha

山国の雪解しづくは星からも
yamaguni no yukige shizuku wa hoshi kara mo

nel paese di montagna
la neve che si scioglie
gocciola anche dalle stelle

Da: Shōwa bungaku zenshū, Vol. 35, Shōgakukan, 1990, p. 443

太陽をOH!と迎へて老氷河
taiyō o OH! to mukaete rōhyōga

vecchio ghiacciaio –
accoglie il sole
con un OH!

Da: Haiku, Vol. 53, Kadokawa Shoten, 2004, p. 280 Leggi tutto “Cinque haiku di Shugyō Takaha”

Cinque haiku di Hirahata Seitō

スケートや青くかなしき空の魚
sukēto ya aoku kanashiki sora no uo

pattinaggio –
un pesce nel cielo
azzurro e triste

Da: Shōwa haiku no kaika, Rippūshobō, 1980, p. 238

安死術夜戦の谷の蟹にある
anshijutsu yasen no tani no kani ni aru

eutanasia:
un granchio nella valle
della battaglia

Da: Zōho gendai haiku taikei, Vol. 10, Kadokawa Shoten, 1981, p. 164 Leggi tutto “Cinque haiku di Hirahata Seitō”

Cinque haiku di Akimoto Fujio

橋に乗るかなしき道を道をしへ
hashi ni noru kanashiki michi o michioshie

attraversa il ponte
lungo una triste strada:
un coleottero

Da: Akimoto Fujio kushū, Hakuōsha, 1972, p. 111

春惜しむ白鳥の如き溲瓶持ち
haruoshimu hakuchō no gotoki shibin mochi

lamento di fine primavera –
tengo un vaso da notte
che sembra un cigno

Da: Haiku kenkyū, Vol. 44, 1977, p. 132 Leggi tutto “Cinque haiku di Akimoto Fujio”