Cinque haiku sul colore rosso (aka)

昼見れば首筋赤き蛍かな
hiru mireba kubisuji akaki hotaru kana

vista di giorno
la nuca della lucciola
è rossa

Matsuo Bashō (1644-1694)

夕汐や草葉の末の赤蜻蛉
yūshio ya kusaba no sue no akatonbo

marea serale –
sulla punta dello stelo
una libellula rossa

Kobayashi Issa (1763-1828)

から松は淋しき木なり赤蜻蛉
karamatsu wa sabishiki ko nari akatonbo

la solitudine
degli alberi di larice –
libellule rosse

Kawahigashi Hekigotō (1873-1937)

夏の河赤き鉄鎖のはし浸る
natsu no kawa akaki tessa no hashi hitaru

fiume d’estate
l’estremità di una catena rossa
immersa nell’acqua

Yamaguchi Seishi (1901-1994)

Da: Haiku nyūmon, Kadokawa Shoten, 1971, p. 237

赤く見え青くも見ゆる枯木かな
akaku mie aoku mo miyuru kareki kana

a volte rosso,
a volte verde…
un albero appassito

Takashi Matsumoto (1906-1956)

Da: Gendai tanka haiku-shū, Kawadeshobō Shinsha, 1958, p. 320

Traduzioni dal giapponese di Luca Cenisi

Foto: Artem Saranin

Una risposta a “Cinque haiku sul colore rosso (aka)”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *