Altri cinque haiku di Katō Shūson

静かなる午前を了へぬ桐一葉
shizuka naru gozen o oenu kiri hitoha

la mattina
termina serenamente –
una foglia di paulonia

Da: Haiku kenkyū, Vol. 9, 1942, p. 86

マンホールの底より声す秋の暮
manhooru no soko yori koe su aki no kure

una voce
dal fondo del tombino:
crepuscolo d’autunno

Da: Shinsen haiku saijiki: Aki, Meiji Shoin, 1976, p. 30

何がここにこの孤児を置く秋の風
nani ga koko ni kono koji o oku aki no kaze

che cosa porta qui
questo orfano:
vento d’autunno

Da: Gendai hyaku meikushū, Tokyo Shiki Shuppan, 2004, p. 111

冬鴎生に家なし死に墓なし
fuyu kamome sei ni ie nashi shi ni haka nashi

gabbiani invernali –
nessuna casa per i vivi,
nessuna tomba per i morti

Da: Shinsen haiku saijiki: Fuyu, Meiji Shoin, 1976, p. 5

世に遠きことのごとしや鷦鷯
yo ni tooki koto no gotoshi ya misosazai

quasi fossero
lontani dal mondo –
scriccioli invernali

Da: fudemaka57.exblog.jp

Traduzioni dal giapponese di Luca Cenisi

Una risposta a “Altri cinque haiku di Katō Shūson”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *