Cinque haiku di Hirahata Seitō

スケートや青くかなしき空の魚
sukēto ya aoku kanashiki sora no uo

pattinaggio –
un pesce nel cielo
azzurro e triste

Da: Shōwa haiku no kaika, Rippūshobō, 1980, p. 238

安死術夜戦の谷の蟹にある
anshijutsu yasen no tani no kani ni aru

eutanasia:
un granchio nella valle
della battaglia

Da: Zōho gendai haiku taikei, Vol. 10, Kadokawa Shoten, 1981, p. 164 Leggi tutto “Cinque haiku di Hirahata Seitō”

Cinque haiku di Suzuki Murio

さわがしき地にたれさがり藤の花
sawagashiki chi ni taresagari fuji no hana

pendono
verso la terra in tumulto –
fiori di glicine

Da: Haiku, Vol. 53, Kadokawa Shoten, 2004, p. 142

外野手の孤独にかかり夏の月
gaiyashu no kodoku ni kakari natsu no tsuki

fa sua
la solitudine dell’esterno*:
luna d’estate

* Gaiyashu 外野手 è un termine sportivo che indica colui che ricopre il ruolo di c.d. “esterno”, ossia colui che, in fase difensiva, resta nella porzione di campo più lontana rispetto al battitore.

Da: Haiku, Vol. 57, Kadokawa Shoten, 2008, p. 119 Leggi tutto “Cinque haiku di Suzuki Murio”