Cinque haiku di Shimada Seihō

街頭に菊の香流れ兵をおくる日
gaitō ni kiku no ka nagare hei o okuru hi

lungo la strada
profumo di crisantemi –
giorno del saluto al soldato

Da: Haiku kenkyū, Vol. 30, 1963, p. 70

出でて耕す囚人に鳥渡りけり
idete tagayasu shūjin ni tori watari keri

gli uccelli migrano
sopra i prigionieri
che lavorano i campi

Da: Haiku, Vol. 53, Kadokawa Shoten, 2004, p. 84 Leggi tutto “Cinque haiku di Shimada Seihō”

Cinque haiku di Kuribayashi Issekirō

夏草やいくさやみたる竈の火
natsukusa ya ikusa yamitaru kamado no hi

erba estiva –
finita la battaglia
il fuoco delle stufe

Da: Gendai haiku saijiki, Vol. 2, Banmachi Shoten, 1973, p. 163

死にゆく妻の足うらのよごれ拭いてやる  
shi ni yuku tsuma no ashiura no yogore fuite yaru

spazzo via la polvere
dalle suole
della moglie morente

Da: Shin Nihon bungaku, Vol. 5, 1950, p. 63 Leggi tutto “Cinque haiku di Kuribayashi Issekirō”

Cinque haiku di Momoko Kuroda

寒牡丹大往生のあしたかな
kanbotan daiōjō no ashita kana

questa mattina
la morte serena
di una gelida peonia…

Da: Gendai haiku shūsei, Rippūshobō, 1996, p. 258

なにごとか薔薇につぶやき薔薇を剪る
nanigoto ka bara ni tsubuyaki bara o kiru

mormorando
qualcosa a una rosa,
recido una rosa

Da: M. Ueda (a cura di), Far Beyond the Field: Haiku by Japanese Women, Columbia University Press, 2003, p. 203 Leggi tutto “Cinque haiku di Momoko Kuroda”