Classic Haiku: A Selection

A selection of ten haiku from My Haiku Pond Facebook page (www.facebook.com/MyHaikuPond), translated by Luca Cenisi.

名月や雪踏み分けて石の音
meigetsu ya yuki fumiwakete ishi no oto

harvest moon–
pushing through the snow,
a stone noise

luna d’autunno –
attraversando la neve,
un rumore di pietra

Fukuda Chiyo-ni (1703-1775)

暖簾の奥ものふかし北の梅
nōren no oku monofukashi kita no ume

the emptiness
beyond the curtain–
northern plum flowers

il vuoto
oltre la tendina –
pruni del Nord

Shiba Sonome (1664-1726) Leggi tutto “Classic Haiku: A Selection”

Cinque haiku di Kawabata Bōsha

春天に鳩をあげたる伽藍かな
haru ama ni hato wo agetaru garan kana

al tempio
liberati i colombi
nel cielo di primavera

Da: Tsudzuki gendai haiku no hihan to kanshō, Kadokawa Shoten, 1956, p. 25

明滅のいずれ悲しき蛍かな
meimetsu no izure kanashiki hotaru kana

luci tremolanti –
quale tristezza
per le lucciole…

Da: Nyūmon saijiki, Kadokawa Shoten, 1980, p. 285 Leggi tutto “Cinque haiku di Kawabata Bōsha”