Cinque haiku di Shugyō Takaha

山国の雪解しづくは星からも
yamaguni no yukige shizuku wa hoshi kara mo

nel paese di montagna
la neve che si scioglie
gocciola anche dalle stelle

Da: Shōwa bungaku zenshū, Vol. 35, Shōgakukan, 1990, p. 443

太陽をOH!と迎へて老氷河
taiyō o OH! to mukaete rōhyōga

vecchio ghiacciaio –
accoglie il sole
con un OH!

Da: Haiku, Vol. 53, Kadokawa Shoten, 2004, p. 280 Leggi tutto “Cinque haiku di Shugyō Takaha”

Cinque haiku di Kin’ichi Sawaki

塔ふたつ鶏頭枯れて佇つごとし
tō futatsu keitō karete tatsu gotoshi

come creste di gallo*
che vanno appassendo:
due torri

* La cresta di gallo (celosia o pettine d’argento) è una pianta erbacea che fiorisce durante il periodo estivo.

Da: Sawaki Kin’ichi-shū, Haijin kyōkai, 1980, p. 137

雪柳花みちて影やはらかき
yukiyanagi hana michite kage yawarakaki

fiori di spirea –
sbocciando proiettano
un’ombra leggera

Da: Kin’ichi haiku kanshō, Tokyo Shinbun Shuppankyoku, 1991, p. 226 Leggi tutto “Cinque haiku di Kin’ichi Sawaki”

Cinque haiku di Rinka Ōno

子の髪の風に流るる五月来ぬ
ko no kami no kaze ni nagaruru gogatsu kinu

i capelli del bambino
mossi dal vento –
l’arrivo di maggio

Da: Ōno Rinka-shū, Haijin kyōkai, 1978, p. 6

柿食うて暗きもの身にたむるかな
kaki kūte kuraki mono mi ni tamuru kana

mangiando cachi
qualcosa di oscuro s’accumula
nel corpo…

Da: Shōwa haiku no kaika, Vol. 9, Rippūshobō, 1980, p. 63 Leggi tutto “Cinque haiku di Rinka Ōno”