Cinque haiku di Takeshita Shizunojo

書初やをさなおぼえの万葉歌
kakizome ya osana oboe no man’yōka

la prima calligrafia –
una poesia del Man’yōshū
della mia giovinezza

Da: Kanshō josei haiku no sekai, Vol. 1, Kadokawa Gakugei Shuppan, 2008, p. 261

雨風に黙々として鵙の冬
ame kaze ni mokumoku to shite mozu no fuyu

impassibile
sotto la pioggia e il vento:
averla invernale

Da: M. Ueda, Far Beyond the Field: Haiku by Japanese Women, Columbia University Press, 2003, p. 77 Leggi tutto “Cinque haiku di Takeshita Shizunojo”

Cinque haiku di Sugita Hisajo

バイブルをよむ寂しさよ花の雨
baiburu o yomu sabishisa yo hana no ame

leggendo la Bibbia
un senso di solitudine –
pioggia di fiori

Da: Haiku, Vol. 52, Kadokawa Shoten, 2003, p. 88

麦の芽に日こぼす雲や春寒し
mugi no me ni hi kobosu kumo ya haru samushi

dalle nubi gocciola il sole
sui germogli di grano –
la fredda primavera

Da: Gendai hyaku meikushū, Tokyo Shiki Shuppan, 2004, p. 39 Leggi tutto “Cinque haiku di Sugita Hisajo”

Classic Haiku: A Selection

A selection of ten haiku from My Haiku Pond Facebook page (www.facebook.com/MyHaikuPond), translated by Luca Cenisi.

名月や雪踏み分けて石の音
meigetsu ya yuki fumiwakete ishi no oto

harvest moon–
pushing through the snow,
a stone noise

luna d’autunno –
attraversando la neve,
un rumore di pietra

Fukuda Chiyo-ni (1703-1775)

暖簾の奥ものふかし北の梅
nōren no oku monofukashi kita no ume

the emptiness
beyond the curtain–
northern plum flowers

il vuoto
oltre la tendina –
pruni del Nord

Shiba Sonome (1664-1726) Leggi tutto “Classic Haiku: A Selection”