Cinque haiku di Capodanno

元日や晴れて雀のものがたり
ganjitsu ya harete suzume no monogatari

Capodanno –
nel cielo limpido
i racconti dei passeri

Hattori Ransetsu (1654-1707)

Da: R. Īda et al. (a cura di), Nihon meiku shūsei, Gakutōsha, 1991, p. 144

初空のもやうに立や茶の煙
hatsuzora no moyō ni tatsu ya cha no keburi

vapore di tè –
sale fino al primo
cielo dell’anno

Kobayashi Issa (1763-1828)

Da: Shinano Kyōikukai (a cura di), Issa zenshū, Vol. 1, Shinano Mainichi Shinbunsha, 1976, p. 33 Leggi tutto “Cinque haiku di Capodanno”

Cinque haiku di Capodanno

元日や神代のことも思はるる
ganjitsu ya jindai no koto mo omowaruru

Capodanno –
tornano alla mente
i tempi antichi

Arakida Moritake (1473-1549)

Da: K. Yamamoto (a cura di), Koten meikushū, Kawadeshobō Shinsha, 1957, p. 110

影法師もまめ息才で御慶かな
kagebōshi mo mame sokusai de gyokei kana

anche la mia ombra
è in buona salute –
auguri di Buon Anno

Kobayashi Issa (1763-1828)

Da: Shinano Kyōikukai (a cura di), Issa zenshū, Vol. 1, Shinano Mainichi Shinbunsha, 1976, p. 40 Leggi tutto “Cinque haiku di Capodanno”