Cinque haiku di Capodanno

元日や神代のことも思はるる
ganjitsu ya jindai no koto mo omowaruru

Capodanno –
tornano alla mente
i tempi antichi

Arakida Moritake (1473-1549)

Da: K. Yamamoto (a cura di), Koten meikushū, Kawadeshobō Shinsha, 1957, p. 110

影法師もまめ息才で御慶かな
kagebōshi mo mame sokusai de gyokei kana

anche la mia ombra
è in buona salute –
auguri di Buon Anno

Kobayashi Issa (1763-1828)

Da: Shinano Kyōikukai (a cura di), Issa zenshū, Vol. 1, Shinano Mainichi Shinbunsha, 1976, p. 40 Leggi tutto “Cinque haiku di Capodanno”