Cinque haiku sulla freschezza

涼しさのかたまりなれや夜半の月
suzushisa no katamari nare ya towa no tsuki

simile
ad un grumo di freschezza –
luna di mezzanotte

Yasuhara Teishitsu (1610-1673)

Da: A. Miyamori (a cura di), Classic Haiku: An Anthology of Poems by Basho and His Followers, Dover, 2002, p. 73

涼さを我宿にして寐まる也
suzushisa o waga yado ni shite nemaru nari

nella frescura
trovo il mio riparo
e il riposo

Matsuo Bashō (1644-1694)

Da: I. Ōtsuka (a cura di), Bashō haiku zenshū, Naigai Shuppan Kyōkai, 1903, p. 52 Leggi tutto “Cinque haiku sulla freschezza”