Cinque haiku natalizi

聖樹灯り水の如くに月夜かな
seiju tomori mizu no gotoku ni tsukiyo kana

luci dell’albero di Natale –
la notte di luna
simile all’acqua…

Dakotsu Īda (1885-1962)

Da: Gendai bungaku taikei, Vol. 69, 1963, p. 169

クリスマス胡桃の樹肌あたたかに
Kurisumasu kurumi no kihada atataka ni

Natale –
resta il calore
nella corteccia del noce

Mitsuhashi Takajo (1899-1972)

Da: Gendai hyaku meikushū, Tokyo Shiki Shuppan, 2004, p. 136

Leggi tutto “Cinque haiku natalizi”