Cinque haiku sull’erba

春雨や蓬をのばす草の道
harusame ya yomogi o nobasu kusa no michi

pioggia di primavera –
cresce l’artemisia
sulla strada d’erba

Matsuo Bashō (1644-1694)

Da: I. Ōtsuka (a cura di), Bashō haiku zenshū, Naigai Shuppan Kyōkai, 1903, p. 13

草原を覗れてなく雉子哉
kusabara o nozokarete naku kigisu kana

sbucando
dal campo d’erba,
il verso di un fagiano

Kobayashi Issa (1763-1828)

Da: Shinano Kyōikukai (a cura di), Issa zenshū, Vol. 1, Shinano Mainichi Shinbunsha, 1976, p. 150 Leggi tutto “Cinque haiku sull’erba”