Cinque haiku sul colore verde (midori)

浜道や砂から松の若みどり
hamamichi ya suna kara matsu no waka midori

strada per la spiaggia –
dalla sabbia il verde
degli aghi di pino

Chōmu (1732–1795)

みどりゆらゆらゆらめきて動く暁
midori yurayurayuramekite ugoku akatsuki

il verde muovendosi
pare ondeggiare –
il crepuscolo

Ogiwara Seisensui (1884-1976)

Da: Gendai bungaku taikei, Vol. 69, 1963, p. 87 Leggi tutto “Cinque haiku sul colore verde (midori)”