Un’effimera parentesi

Cinque haiku sulle foglie, scelti e tradotti da Luca Cenisi.

木隠れや鼠の小社下紅葉
kogakure ya nezumi no shōsha shita momiji

nascosto dagli alberi,
il santuario dei topi
e le foglie d’autunno

Mizuta Masahide (1657-1723)

梶の葉を朗詠集の栞かな
kaji no ha o Rōeishū no shiori kana

il segnalibro
per il Rōeishū*:
una foglia di gelso

*Il Wakan Rōeishū 和漢朗詠集 è una raccolta di poesie giapponesi e cinesi da recitare, curata da Fujiwara no Kintō (966-1041) nel 1013

Yosa Buson (1716-1784) Leggi tutto “Un’effimera parentesi”

Cinque haiku di Usuda Arō

くらきより浪寄せて来る浜納涼
kuraki yori nami yosetekuru hama nōryō

dall’oscurità
s’avvicinano le onde –
sera fresca sulla spiaggia

Da: Haiku dai saijiki, Kadokawa Shoten, 2006, p. 201

 

白れむに夕日の金の滴れり
hakuremu ni yūhi no kin no shitatareri

l’oro del tramonto
gocciola sul candore
delle magnolie…

Da: Gendai kushū, Chikuma Shobō, 1973, p. 270 Leggi tutto “Cinque haiku di Usuda Arō”

Cinque haiku di Abe Midorijo

啓蟄や幼児のごとく足ならし
keichitsu ya yōji no gotoku ashi narashi

risveglio d’insetto –
s’abitua alle zampe
come un bimbo

Da: Kihon kigo gohyaku-sen, Kōdansha, 1986, p. 112

 

秋の蝶山に私を置き去りぬ
aki no chō yama ni watashi wo oki sarinu

la farfalla d’autunno
se ne va lasciandomi
tra le montagne

Da: Haiku kenkyū, Vol. 38, 1971, p. 54 Leggi tutto “Cinque haiku di Abe Midorijo”

Cinque haiku di Hino Sōjō

樹も草もしづかにて梅雨始まりぬ
ki mo kusa mo shizuka nite tsuyu hajimarinu

nella quiete
gli alberi, l’erba…
inizia la stagione piovosa

Da: Gendai bungaku taikei, Vol. 69, 1963, p. 232

 

暮れそめてにはかに暮れぬ梅林
kuresomete niwakani kurenu umebayashi

crepuscolo –
d’un tratto l’oscurità
nel bosco di pruni

Da: Kindai haiku no senku-sha, Vol. 4, Rippūshobō, 1980, p. 22 Leggi tutto “Cinque haiku di Hino Sōjō”

Cinque haiku di Hasegawa Kanajo

摩利支天の露店の上や春の月
Marishiten no roten no ue ya haru no tsuki

sopra i banchi
della festa di Marishi-ten –
luna di primavera

Da: Teihon Kanajo kushū, Vol. 1, 1964, p. 9

 

雨音の右手の雲に夏の月
amaoto no migite no kumo ni natsu no tsuki

rumore di pioggia –
tra le nuvole a destra
la luna d’estate

Da: Haiku, Vol. 58, Kadokawashoten, 2009, p. 285 Leggi tutto “Cinque haiku di Hasegawa Kanajo”

Cinque haiku di Kawabata Bōsha

春天に鳩をあげたる伽藍かな
haru ama ni hato wo agetaru garan kana

al tempio
liberati i colombi
nel cielo di primavera

Da: Tsudzuki gendai haiku no hihan to kanshō, Kadokawa Shoten, 1956, p. 25

 

明滅のいずれ悲しき蛍かな
meimetsu no izure kanashiki hotaru kana

luci tremolanti –
quale tristezza
per le lucciole…

Da: Nyūmon saijiki, Kadokawa Shoten, 1980, p. 285 Leggi tutto “Cinque haiku di Kawabata Bōsha”