Cinque haiku di Nakamura Kusatao

指にひびく末だ揺水の井戸清水
yubi ni hibiku mada yuremizu no ido shimizu

riverbera ancora sulle dita
l’acqua chiara e crespa
del pozzo

Da: fudemaka57.exblog.jp

日の丸は裏表なし冬朝日
hinomaru wa uraomote nashi fuyuasahi

la bandiera del Giappone
senza fronte né retro:
sole di un mattino d’inverno

Da: Nakamura Kusatao zenshū, Vol. 5, Misuzushobō, 1984, p. 460 Leggi tutto “Cinque haiku di Nakamura Kusatao”

Cinque haiku di Mizuhara Shūōshi

中元のいつもの画なる団扇かな
chūgen no itsumo no e naru uchiwa kana

dono di metà anno –
sul ventaglio
sempre lo stesso disegno

Da: Gendai bungaku taikei, Vol. 69, 1963, p. 255

啄木鳥や落葉をいそぐ牧の木々
kitsutsuki ya ochiba o isogu maki no kigi

un picchio –
le foglie seguitano a cadere
dagli alberi dei prati

Da: Saishin haiku saijiki: Aki, Bungeishunjū, 1972, p. 57 Leggi tutto “Cinque haiku di Mizuhara Shūōshi”

Cinque haiku di Takashi Matsumoto

枯菊と言ひ捨てんには情あり
karegiku to gen īsuten ni wa nasakeari

crisantemo appassito:
che emozione
anche solo nel dirlo!

Da: Gappon haiku saijiki, Kadokawa Shoten, 1974, p. 909

赤く見え青くも見ゆる枯木かな
akaku mie aoku mo miyuru kareki kana

a volte rosso,
a volte verde…
un albero appassito

Da: Gendai tanka haiku-shū, Kawadeshobō Shinsha, 1958, p. 320 Leggi tutto “Cinque haiku di Takashi Matsumoto”

Cinque haiku di Īda Dakotsu

ゆく春や人魚の眇われをみる
yuku haru ya ningyo no sugame ware o miru

fine primavera –
gli occhi strabici della sirena
mi osservano

Da: Haiku kenkyū, Vol. 39, 1972, p. 63

山寺の扉に雲遊ぶ彼岸かな
yamadera no to ni kumo asobu higan kana

equinozio –
le nuvole paiono rincorrersi
all’ingresso del tempio montano

Da: Kindai haiku no kanshō to hihyō, Meiji shoin, 1967, p. 2 Leggi tutto “Cinque haiku di Īda Dakotsu”

Cinque haiku di Takeshita Shizunojo

書初やをさなおぼえの万葉歌
kakizome ya osana oboe no man’yōka

la prima calligrafia –
una poesia del Man’yōshū
della mia giovinezza

Da: Kanshō josei haiku no sekai, Vol. 1, Kadokawa Gakugei Shuppan, 2008, p. 261

雨風に黙々として鵙の冬
ame kaze ni mokumoku to shite mozu no fuyu

impassibile
sotto la pioggia e il vento:
averla invernale

Da: M. Ueda, Far Beyond the Field: Haiku by Japanese Women, Columbia University Press, 2003, p. 77 Leggi tutto “Cinque haiku di Takeshita Shizunojo”

Cinque haiku di Asuka Nomiyama

日暮れては何処も地の果て天の川
higurete wa doko mo chi no hate amanogawa

quant’è vasta la terra
dopo il tramonto –
la Via Lattea

Da: Gendai haiku zenshū, Rippū Shobō, 1977, p. 274

花散りしあとに虚空や曼珠沙華
hana chirishi ato ni kokū ya manjushage

il cielo vuoto
dopo la caduta dei fiori –
gigli rossi

Da: Haiku no miryoku, Kadokawa Shoten, 1980, p. 124 Leggi tutto “Cinque haiku di Asuka Nomiyama”